Biuro rachunkowe cennik

Odpłatność za świadczone przez Biuro Rachunkowe EMES usługi jest każdorazowo uzgadniana indywidualnie i zależna jest m.in. od:

  • formy prawnej podmiotu,
  • sposobu i zakresu prowadzenia księgowości,
  • liczby dokumentów,
  • liczby zatrudnionych pracowników.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą i chcą poznać orientacyjne ceny proszę o wysłanie zapytania odnośnie usługi.

 

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

Ilość dokumentów Cena netto
do 20 dokumentów 150 zł
do 30 dokumentów 180 zł
do 50 dokumentów 200 zł
do 100 dokumentów 300 zł
do 200 dokumentów 500 zł
do 300 dokumentów 750 zł
do 400 dokumentów 1000 zł

 

Prowadzenie ewidencji VAT

Ilość dokumentów Cena netto
Cena za 1 dokument 2,50 zł
Informacja podsumowująca VAT-UE od 100,00 zł
Przygotowanie korekty deklaracji podatkowej wynikające z winy Zlecającego od 100,00 zł
Przesyłanie plików JPK_VAT 50,00 zł – do 30 dok.

100,00 zł – od 31-100 dok.

150,00 zł – od 101 do 400 dok.

 

Prowadzenie Ksiąg Handlowych

Ilość dokumentów Cena netto
– w zależności od nakładu pracy i ilości dokumentów (do 15 dokumentów księgowych miesięcznie) od 600 zł/netto/
-Każde następne 10 zapisów księgowych 50 zł netto
-Zamknięcie roku, sprawozdanie finansowe (standardowo jednomiesięczne wynagrodzenie) od 1000 zł

 

Prowadzenie spraw kadrowych

Świadczona usługa Cena netto
czynności związane z przyjęciem 1-go pracownika

w tym:

– umowa o pracę

– umowa zlecenie

– zgłoszenie do ZUS

25zł
czynności związane ze zwolnieniem 1-go pracownika

w tym:

– świadectwo pracy

– wyrejestrowanie z ZUS

25 zł
prowadzenie akt osobowych 1-go pracownika 15 zł
zatrudnienie cudzoziemca 50 zł

 

 

Prowadzenie spraw płacowych w tym:

lista płac – deklaracja ZUS- przelewy ZUS, – PIT 4R, PIT 11, PIT 8B

Ilość pracowników Cena netto
za 1-go pracownika (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) 40 zł

 

 

Inne usługi

Ilość dokumentów Cena netto
Zaświadczenie o dochodzie z Urzędu Skarbowego 100 zł
Opracowanie Zakładowego Planu Kont od 500 zł
Opracowanie Polityki Rachunkowości od 1.000 zł
Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 120 zł/rbh
Obsługa kontroli z Urzędów 120 zł/rbh
Dokumenty walutowe 3,00 zł /dokument
Wnioski o dotacje od 500 zł
Wnioski o stażystę z PUP i OCRG, od 150 zł
Wnioski rozliczające dotację na pracowników z PUP 50 zł
Zeznanie roczne dla osoby fizycznej od 40 zł
Rozliczenie z dochodów zagranicznych od 150 zł
Przygotowanie dokumentacji do uzyskania prawa pobytu dla obcokrajowca od 400 zł-1.500 zł
Pisanie pism do ZUS i US (układy ratalne i inne) 120 zł/rbh
Wystawianie faktur w imieniu klienta 10 zł/ za fakturę
Prowadzenie ewidencji środków trwałych 10 zł/ środek trwały
Obsługa w języku obcym (angielski, niemiecki) 300 zł / m-c
Prowadzenie rozrachunków, wprowadzanie płatności do banku, tworzenie zestawień 60-100 % ceny za księgowość
Przechowywanie dokumentacji (archiwum) 100 zł rocznie/1 segregator

płatne z góry za rok

Pozostałe usługi Ustalenia indywidualne
Obsługa poczty 7 zł/list

Cennik obowiązuje do 31.12.2018 roku.

Skontaktuj się z nami