Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Do czynności wykonywanych przez Biuro Rachunkowe Emes z zakresu prowadzenia Podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS, NBP,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych.

Skontaktuj się z nami